Η Ένωση Κλινικών Χημικών (ΕΚΧ) ιδρύθηκε το 1935 ως η συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί τους βιολόγους, βιοχημικούς, κλινικούς χημικούς και χημικούς που εργάζονται στα εργαστήρια δημόσιων νοσοκομείων. Το 2011 ύστερα από αλλαγή του καταστατικού της μετονομάστηκε σε Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Χημικών - Κλινικών Βιολόγων (ΠΕΚΧ).

 Σκοπός της είναι η επίλυση των κάθε φύσεως προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες αυτοί στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, η εκπροσώπηση του κλάδου προς στις προϊστάμενες δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Οικονομικών,  Ασφαλιστικά Ταμεία) αλλά και η αναβάθμιση και ανάδειξη του κλάδου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε για προβλήματα, παρατηρήσεις και προτάσεις στο email της Ένωσης ή απευθείας στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Παρακαλούμε επίσης να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις.